Podaci o tvrtki

Društvo:
TERME ČATEŽ, d. d.
Adresa:
Topliška 35 SI – 8250 Brežice
Telefon:
+386 (0) 7/ 49 36 700 +386 (0) 7/ 49 35 000
Faks:
+386 (0) 7/ 49 35 005
E-mail:
info@terme-catez.si
Internet:
www.terme-catez.si
Generalni direktor:
Bojan Petan
Predsjednik Nadzornog odbora:
Robert Krajnik, mr.
Porezni broj:
SI55444946
ID br.
5004896000
Aktivnost:
55.100 – hoteli, ugostiteljstvo, toplica, trgovina, sport i rekreacija i druge usluge
Vrsta tvrtke:
javno dioničko društvo
Dionički kapital:
12.444.216,32 eura
Broj izdanih dionica:
497,022
Dijeli citat:
Ljubljanska burza, standardno tržište, oznaka dionica TCRG”