O podjetju

Podjetje:
TERME ČATEŽ, d. d.
Naslov:
Topliška 35 SI – 8250 Brežice
Telefon:
+386 (0) 7/ 49 36 700 +386 (0) 7/ 49 35 000
Fax:
+386 (0) 7/ 49 35 005
E-mail:
info@terme-catez.si
Spletna stran:
www.terme-catez.si
Direktor:
Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta:
Robert Krajnik, MSc.
Davčna št.:
SI55444946
ID podjetja:
5004896000
Aktivnost:
55.100 – hotels, catering, spa, trading, sports & recreation and other services
Osnovni kapital:
EUR 12,444,216.32
Št. izdanih delnic:
497,022
Share quotation:
Ljubljana Stock Exchange, standard market, share marking TCRG